Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Coaching

Met een coachtraject sta je stil bij jouw uitdagingen met als doel: het versterken van jouw eigen

kracht en zorg voor jezelf! Samen met de coach kijk je naar jouw patronen, gedachten en gevoelens

waarin je tijdelijk bent vastgelopen. Je komt tot kennis en persoonlijke inzichten. Door bewust andere

patronen te ontwikkelen en deze te oefenen ontstaat er gedragsverandering. Gevoelens van stress

verminderen en het gevoel van zelfbepaling en het maken van goede keuzes voor jezelf worden groter.

De coachvragen hebben betrekking op het vergroten van vaardigheden waarin je jezelf meer voorop durft

en gaat stellen.

Coachtraject

De coachtrajecten zijn op maat. Een gemiddeld coachtraject omvat acht tot twaalf gesprekken

van anderhalf uur. Het eerste gesprek, het klikgesprek, is vrijblijvend waarin we kennis maken

en spreken over jouw coachvraag. We delen wederzijdse verwachtingen. Als je besluit om het

coachtraject voort te zetten stel jij jouw persoonlijke einddoel(en) vast. Het coachtraject wordt

afgesloten met een eindgesprek.

De coach werkt outreachend in Den Haag en omgeving. Zij heeft de mogelijkheid om voor de coachgesprekken op huisbezoek of op de werkvloer te komen. Een coachgesprek van anderhalf

uur voor particulieren bedraagt 85,- euro, inclusief BTW.

Coachtraject via de werkgever

Voor coachtrajecten via de werkgever is het tarief 110,- euro, inclusief BTW met als tijdsduur anderhalf

uur per gesprek. Bij het coachtraject is de desbetreffende verantwoordelijke bij het start- en eindgesprek

aanwezig. Bij het startgesprek worden er afspraken gemaakt over de samenwerking met elkaar en hoe

we elkaar op de hoogte houden. Het is mogelijk om tussentijds een evaluatie met elkaar te plannen.   

Het inzetten van coaching voor medewerkers kan onderdeel zijn van een arbeidsvoorwaarden pakket

of vanuit het opleidingsbudget. Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van coaching te vergoeden

op het gebied van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim

(burn-out). Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Aanvraag vrijblijvend gesprek